Single reizen met dat beetje meer...

Gegevensbeschermingsbeleid - GDPR - Privacy policy


Bvba Smartflash (hierna Smartflash), de verantwoordelijke voor de verwerking, biedt via de website www.smartglobe.be, (groeps)reizen voor singles aan.

In onderhavig gegevensbeschermingsbeleid wordt in duidelijke bewoordingen uiteengezet welke gegevens Smartflash van haar gebruikers verwerkt, hoe zij de gegevens van haar gebruikers optimaal tracht te beschermen en welke rechten de gebruikers kunnen uitoefenen.

Door gebruik te maken van de website van Smartflash en de bijhorende diensten, aanvaardt de gebruiker de gebruiken zoals omschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid.

De gebruiker dient het gegevensbeschermingsbeleid grondig te lezen vooraleer gebruik te maken van de door Smartflash aangeboden diensten.

Indien de gebruiker vragen zou hebben omtrent het beleid van Smartflash, kan hij/zij Smartflash schriftelijk contacteren op onderstaand adres:
bvba Smartflash
Bergendriesstraat 39
9160 Lokeren
Info@smartglobe.be

U kan eveneens contact opnemen met onze Data Protection Officer:
Belexa Advocaten – Jil Vandenbroucke
President Kennedypark 26a
8500 Kortrijk

1. Verwerking van gegevens

Artikel 1. Toestemming

1.1. Middels registratie geeft de gebruiker zijn/haar toestemming aan Smartflash - en verwerkers die handelen in naam en/of opdracht van Smartflash - voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

1.2. Indien de persoonlijke gegevens voor doeleinden worden gebruikt waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is, zal de gebruiker steeds om een expliciete, schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Artikel 2. Verzameling van gegevens

2.1. Opdat Smartflash de in haar Algemene Voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de gebruiker onder meer in het kader van het boekingsproces/nieuwsbrievenaanmeldingsproces meedeelt te verzamelen en te bewaren zolang Smartflash dit nodig acht of eerder: wanneer de gebruiker verzoekt om deze data te verwijderen.

Bij de boeking (of poging tot boeking van) van een reis dient de gebruiker een aantal gegevens in te vullen, die noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst, dewelke als zodanig afzonderlijk worden aangeduid. Deze verplichte gegevens zijn:

- Geslacht;
- Voornaam;
- Naam;
- Stad;
- Adres;
- Gsm-nummer;
- Geboortedatum;
- Emailadres;
- Rookgewoonten;
- Bijzondere opmerkingen (zoals allergieën, extra wensen);
- Reis waarvoor men wenst te boeken;
- Bijkomende bestelde opties (singlekamer, reis en/of bijstandsverzekering, optionele excursies,…);
- Betaalmethode.

Voorts kunnen in het kader van een annulatie/terugbetaling bijkomende gegevens worden gevraagd, zoals:

- Reden van terugbetaling;
- Iban rekeningnummer.

Als de gebruiker ervoor kiest zich voor een reis van SmartGlobe in te schrijven, worden de bovenstaande gegevens verzameld.
Alleen de voornaam en naam van de deelnemers kunnen vooraf aan de medereizigers worden meegedeeld.

Bij elke toegang tot de SmartVibes website worden de gebruikersgegevens door de desbetreffende browser doorgegeven en in protocolbestanden opgeslagen. Deze gegevens zijn:

- IP-adres van de gebruiker;
- naam van de opgevraagde site;
- datum en tijdstip van opvragen;
- de referrer-URL (herkomst-URL), van waaruit de gebruiker op de opgevraagde website is gekomen;
- overgedragen hoeveelheid gegevens;
- statusmelding over het welslagen van de opvraging;
- sessie-identificatienummer.

In de zogenoemde log-in-records worden telkens als de gebruiker zich op het de website aanmeldt de volgende gebruiksgegevens opgeslagen:

- datum en tijdstip van inloggen;
- IP-adres (Internet-Protocol adres);
- nummer van sessiecookies;
- sessie-identificatienummer.

2.2. Smartflash maakt voor de web analyse gebruik van de dienst ‘Google Analytics’, een dienst van de firma Google Inc. Via de volgende link kunt u ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

2.3. Smartflash maakt gebruik van zogenoemde "cookies" om de online-ervaring en onlinetijd van de gebruikers individueel vorm te geven en te optimaliseren. Smartflash maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, meetcookies alsook van permanente cookies. De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren via de instellingen van zijn/haar internetbrowser, hetgeen de door Smartflash aangeboden diensten nadelig kan beïnvloeden.

2.4. Smartflash maakt gebruik van de Facebook-pixel om bezoekers gepersonaliseerde advertenties te kunnen bezorgen en aan ‘profiling’ te doen. Via uw persoonlijke Facebookinstellingen kan u deze verwerking verhinderen.

Artikel 3. Gebruik van gegevens

Smartflash verzamelt hoofdzakelijk persoonsgegevens om de gebruiker een veilige, kwalitatieve, resultaatgerichte en persoonlijke ervaring te bieden tijdens het gebruik van haar diensten. De gegevens worden meer specifiek voor volgende doeleinden gebruikt:

a. Het bijhouden van deelnemers- en gastenlijsten voor haar reizen;
b. Het contacteren van deze personen in het kader van de organisatie van haar reizen;
c. Het uitwisselen van persoons- en contactgegevens bij een match;
d. Het op de hoogte brengen van nieuwe evenementen of ander nieuws van SmartFlash of haar partners. Met aanbiedingen en evenementen van de partners van Smartflash
e. Het maken van aanpassingen en verbeteringen aan de Smartflash diensten;
f. Het naar behoren verlenen van klantenondersteuning;
g. Opsporen en verhinderen van onrechtmatige handelingen of activiteiten in strijd met de Algemene Voorwaarden van Smartflash.

Artikel 4. Delen met derden

4.1. Wanneer in het kader van de door Smartflash geleverde diensten gegevens aan andere gebruikers doorgegegeven worden, gebeurt dit uitsluitend onder de door de gebruiker ingevoerde naam.

4.2. Persoonsgegevens worden slechts ongeanonimiseerd aan derden verstrekt:

- Indien dit noodzakelijk is om de geboden service te verlenen (bijv. verwerking van betalingen, boeken van vliegtickets/hotels/verzekeringen,…);
- Indien de gebruiker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor gegeven heeft (bijv. bij het publiceren van een reisverslag);
- Wanneer het verstrekken op grond van de betreffende wettelijke bepalingen is toegestaan voor een specifieke hiertoe wettelijk bevoegde instantie (bijv. in het geval van een onderzoek van de overheid, politioneel onderzoek,...).

4.3. Externe dienstverleners van Smartflash die in naam en opdracht van Smartflash diensten verlenen, teneinde de dienstverlening mogelijk te maken, worden niet als derde beschouwd.

2. Beveiliging van gegevens

Artikel 5. Beveiliging van gegevens
5.1. Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dit is een middelenverbintenis in hoofde van Smartflash.

Alle informatie die de gebruiker ingeeft bij de registratie of bij het inloggen op SmartVibes is gecodeerd. Deze codering verzegelt de dataoverdracht tussen de webbrowser van de gebruiker en de webserver van Smartflash en voorkomt zo misbruik van deze gegevens. De coderingstechniek die hierbij wordt gebruikt is een SSL-versleuteling.

3. Rechten van de betrokkene

Artikel 6. Rechten van de betrokkene

6.1. Recht op inzage – informatie
Smartflash heeft haar beleid in onderhavig document in duidelijke bewoordingen trachten uiteen te zetten. De gebruiker heeft evenwel het recht, middels schriftelijk verzoek, met redelijke tussenpozen, bijkomende inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn/haar persoon bij Smartflash zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven.

6.2. Recht tot bezwaar
De gebruiker behoudt het recht om de gegeven toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken, hetgeen kan leiden tot de onmogelijkheid om nog verder van de diensten van Smartflash gebruik te maken. Tevens heeft de gebruiker het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe volstaat een schriftelijk verzoek onder vermelding van: (1) De bij Smartflash opgegeven e-mailadressen.

6.3. Recht op rectificatie
De gebruiker heeft het recht te allen tijde zijn/haar gegevens te corrigeren via zijn/haar profielinstellingen.

6.4. Recht op verwijdering
De gebruiker heeft het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn/haar bij Smartflash opgeslagen persoonsgegevens. Hiertoe volstaat een eenvoudig verzoek via de link ‘verwijder mijn profiel’ via het knopje profielgegevenens, zichtbaar na inloggen op smartvibes.be;
of
een schriftelijk verzoek onder vermelding van: (1) De bij Smartflash opgegeven e-mailadressen en/of naam.
Het recht tot het verwijderen van uw persoonsgegevens kan echter beperkt zijn door wettelijke bewaarverplichtingen die op Smartflash rusten.

Vragen?

Heb je een vraag of wil je graag wat extra verduidelijking bij een van deze puntjes? Stuur ons dan gerust even een mailtje. We doen er alles aan om je zo snel mogelijk een passend antwoord te bezorgen, want duidelijkheid vinden we ontzettend belangrijk. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina terug.

Interessant

Home Reisaanbod Boek nu Onze troeven Over ons Voorwaarden Informatiepagina's Gegevensbeschermingsbeleid

Contact

phone

0471 730 372

envelope info@smartglobe.be

Volg ons

facebook
logo